Voorwaarden

Onder welke voorwaarden werkt Buro Bothof ?

 

  • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de gegevens zoals die door de klant, zowel schriftelijk als mondeling, worden aangeleverd. Onvolledigheden en onjuistheden zijn voor eigen verantwoording. Voor zover binnen de mogelijkheden zal Buro Bothof de klant hierop wijzen teneinde alsnog de juiste informatie te ontvangen.

 

  • Van iedere klant is Buro Bothof verplicht om éénmalig een kopie van een geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) te vragen voor het dossier. Dit in het kader van de Wwft (Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme).

 

  • Het is wenselijk dat de klant alle belastingaanslagen, direct na ontvangst, aan Buro Bothof doorgeeft. Uiteraard voor zover dit binnen de afspraak valt.

 

  • (Elektronische) ondertekening van officiële stukken, waaronder aangiftebiljetten, het deponeren bij de KvK, geschiedt enkel op grond van een doorlopende machtiging voor een aanlevering via SBR. Deze machtiging kan ten allen tijde door de klant worden ingetrokken. Voor de machtiging ontvangt de klant van de belastingdienst (via witte enveloppen van Logius) een verzoek. Als de klant niet op dit verzoek gereageerd wordt volgt er automatisch een machtiging.

 

  • Voor werkzaamheden in het zogenaamde grijze gebied kan door Buro Bothof geen enkele verantwoording worden genomen.

 

In specifieke gevallen (bijvoorbeeld pensioen-vraagstukken, bedrijfsoverdracht

en/of -beëindiging, advocatuur) kan op verzoek van de klant, door Buro Bothof,

advies worden ingewonnen bij derden. Mochten hieruit kosten voortkomen, dan

komen deze voor rekening van de klant.