Wet DBA

Werk je voor een opdrachtgever,

bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

personeel (ZZP-er)?

 

Let op! Modelovereenkomsten in plaats van de VAR!

 

De handhaving van de onlangs ingevoerde Wet Deregulering Beoordeling

Arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot 1 januari 2018Tot deze tijd gaat het

kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

 

Als je met een opdrachtgever afspraken maakt moet je samen bepalen of er

geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit kan vastgelegd worden in een

opdrachtovereenkomst. Hoe dit precies goed beoordeeld kan worden door de

Belastingdienst is dus nog niet duidelijk. Belangrijk voor nu is om er over na te

denken en er eventueel eens samen met je opdrachtgever goed naar te kijken.

De Belastingdienst zal zich tot 1 januari 2018 coachend opstellen en zal geen

boetes of naheffingen opleggen. Met uitzondering van de echte kwaadwillenden

natuurlijk.

 

Wordt vervolgd dus!