Factuureisen

Als je in Nederland goederen of diensten verkoopt moet je hierbij een factuur

leveren. Deze factuur moet aan een aantal eisen voldoen.

Op elke factuur die je uitreikt moeten de volgende gegevens staan:

 

 • Je eigen volledige handelsnaam en adres (enkel een postbusnummer is niet voldoende)
 • De naam en het adres van de opdrachtgever of afnemer
 • Je BTW-identificatienummer
 • Je handelsregisternummer van de Kamer van Koophandel
 • Een factuurnummer (doorlopende nummering)
 • De factuurdatum
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
 • Een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten
 • De vergoeding (de prijs exclusief BTW)
 • Het toegepaste BTW-tarief & het bijbehorende BTW-bedrag
 • Je bankrekeningnummer (IBAN) waarop de betaling gedaan moet worden
 • Een betalingstermijn (gebruikelijk is 8 dagen, 14 dagen of een maand)

 

In sommige gevallen moet ook het BTW-identificatienummer van de opdrachtgever of

afnemer op de factuur vermeld worden. Dat is het geval bij export van goederen of

het leveren van diensten naar andere EU-landen. Ook bij BTW-verlegging moet het

BTW-identificatienummer van de opdrachtgever of afnemer op de factuur worden

vermeld. Dit laatste samen met de opmerking ‘BTW verlegd’ duidelijk vermeld.

 

Bij leveringen aan particulieren voor bedragen onder de € 100,- ben je niet verplicht

een factuur te leveren.