De wet AVG

Privacy statement

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking –

oftewel de AVG van kracht. In dit artikel lees je hoe Buro Bothof jouw privacy

waarborgt.

Grondslag voor het opvragen van je gegevens

Wij vragen gegevens op voor het uitvoeren van onze administratieve en fiscale

werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit: het verzorgen van zowel

volledige als gedeeltelijke administraties, het opstellen van jaarrekeningen,

begeleiding in BTW-aangiften, aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting,

salarisadministratie & het geven van advies.

We verzamelen geen gegevens via cookies of Google Analytics op burobothof.nl

Daarnaast gebruiken we je e-mailadres voor eventuele vragen en een sporadische

mailing (zoals de btw oproep, een uitnodiging voor een borrel of een zomer-

& kerstgroet).

 

Verstrekking aan derden

Buro Bothof is een klein kantoor en zoekt daarom graag samenwerking met

specialisten. Als wij persoonsgegevens aan hen doorgeven overleggen we dit

met jou en maken wij hierover afspraken om jouw privacy te waarborgen.

Beveiliging

  • Alle medewerkers van Buro Bothof (Saskia, Peter, Joram, Ilse & Ali) hebben een geheimhoudingsplicht en zijn gescreend door middel van eenVerklaring Omtrent Gedrag.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je gegevens minimaal 7 jaar en soms ook langer. Met betrekking tot

je persoonsgegevens heb je de volgende wettelijke rechten:

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde persoonsgegevens
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijderingvan je persoonsgegevens
  • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruikvan je persoonsgegevens

Neem contact met ons op via info@burobothof.nl voor inzage in onze volledige

Privacy statement op met een verzoek en/of vraag.