Buro

Buro Bothof, administratieve & productionele

dienstverlening staat voor samenwerking en overleg

 

Buro Bothof is een administratiekantoor met en zonder vast buro. Wij hebben

geen groot duur kantoorpand, we werken flexibel en schuiven graag bij de werk-

of keukentafels van onze klanten aan. En andersom is dat tegenwoordig in onze

Finse school in Groningen ook mogelijk, we hebben ruimte, tafels en stoelen genoeg!

Hierdoor kan de administratie bij de klant blijven, nemen we onzekerheden weg en

zijn we maximaal in staat om rekening te houden met de individuele situatie.

 

Het doel van Buro Bothof is om gezamenlijk met de klant meer grip op de

administratie te krijgen en we helpen graag om de fiscale gevolgen van de

persoonlijke situatie te overzien. Niet altijd eenvoudig met de (steeds wijzigende)

wetten en regels. Met onze kennis en ervaring treden we graag in overleg met de

klant en stimuleren we zelfwerkzaamheid daar waar mogelijk en wenselijk.