BTW

BTW is een belasting die afgedragen wordt over de toegevoegde waarde

 

Je berekent de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde), ook wel omzetbelasting

genoemd, in de prijs voor je producten of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doe

je aangifte en betaal je de BTW afdracht. De BTW die je zelf hebt betaald over

zakelijke kosten mag je aftrekken als voorbelasting in de aangifte.

De BTW heeft geen invloed op je omzet of je winst. Als je BTW-plichtig ondernemer

bent doen alleen de bedragen exclusief BTW ertoe.

Je bent voor de BTW enkel een doorgeefluik voor de belastingdienst!

 

Op welk moment ben je BTW verschuldigd?

 

Dit hangt af van het stelsel dat je toepast voor je BTW-administratie, in Nederland

is dit het kasstelsel of het factuurstelsel.

 

Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten

leveren aan particulieren. Zij berekenen de BTW op basis van kas- en bankadministratie.

Je bent de BTW verschuldigd als je de inkomsten hebt ontvangen. Bijvoorbeeld op je

bankrekening of in je kas.

 

Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen en diensten leveren aan

ondernemers. Of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Bijvoorbeeld bij

verenigingen of stichtingen. Pas je het factuurstelsel toe dan bepaalt het tijdstip

waarop je de factuur uitreikt welk BTW-tarief geldt.

 

 

Welk BTW-tarief bereken je aan klanten?

 

Het algemeen geldende BTW-tarief is 21% (sinds 1 oktober 2012). Voor

sommige goederen en diensten geldt het lage tarief van 6% (met ingang van

1 januari 2019 wordt dit 9%), het 0% tarief of een vrijstelling. Het 21% tarief

geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder

het 9% of 0% tarief vallen.

 

Zijn de goederen en diensten vrijgesteld voor de BTW?

 

In een aantal branches en voor een aantal activiteiten ben je vrijgesteld van BTW.

Je brengt dan geen BTW in rekening.

Let op! Als vrijgestelde ondernemer mag je de door jou betaalde voorbelasting niet

terug vragen!

 

Enkele vrijgestelde branches en bedrijfsactiviteiten zijn:

 • Kinderopvang
 • Jeugd- & jongerenwerk
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs (onder voorwaarden)
 • Begrafenisondernemers
 • Componisten, schrijvers, cartoonisten & journalisten
 • Financiële diensten & verzekeringen
 • Lezingen en excursies & rondleidingen (onder voorwaarden)

 

Het lage BTW-tarief van 9% (tot 31-12-2018 6%)

 

Voor een beperkt aantal goederen mag je het verlaagde BTW-tarief van 9% toepassen.

 

Het gaat dan o.a. om:

 • Voedingsmiddelen
 • Kunst, verzamelvoorwerpen & antiek
 • Boeken & periodieken

 

Het verlaagde tarief geldt voor o.a. de volgende diensten:

 • Fietsreparatie
 • Schoeisel & lederwaren repareren
 • Kleding repareren
 • Diensten van kappers
 • Werkzaamheden aan woningen (tijdelijk en onder voorwaarden)
 • Het bieden van kampeergelegenheid & logies
 • Cultuur & recreatie
 • Uitvoerende kunstenaars (sinds 1 juli 2012)
 • Sport waaronder zwembaden & sauna’s
 • Personenvervoer
 • Het verkopen van voedingsmiddelen in de horeca

 

Het BTW-tarief van 0%

 

Je hanteert het 0% tarief als je bijvoorbeeld goederen of diensten exporteert. Je

brengt dan geen BTW in rekening, op de factuur noteer je 0% BTW.

 

 

Bijzondere regelingen

 

In de BTW zijn o.a. de margeregeling en de verleggingsregeling.

Ben je handelaar in gebruikte (marge) goederen dan mag je de margeregeling

toepassen. Je berekent de BTW dan niet over je omzet, maar over het verschil

tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge.

Bij de verleggingsregeling betaal jij niet de BTW aan de belastingdienst, maar de

ondernemer aan wie je diensten of goederen levert. Je ‘verlegt’ de BTW naar deze

ondernemer. Op je factuur vermeld je ‘BTW verlegd’ en daarnaast het

BTW-identificatienummer van de ondernemer naar wie je de BTW verlegd. In je

eigen BTW aangifte vul je in voor welke omzet je de BTW hebt verlegd. Is de BTW

naar jou verlegd? Dan vul je de vergoeding die je betaald hebt en de naar jou

verlegde BTW in.

Ook als je zaken doet met buitenlandse ondernemers kan de verleggingsregeling

gelden. BTW is dan naar jou verlegd of je verlegt BTW naar de buitenlandse ondernemer.

 

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

 

Heb je een klein bedrijf en hoef je in een jaar minder dan € 1.883,- BTW te betalen?

Dan kun je in aanmerking voor belastingvermindering komen of je hoeft helemaal

geen BTW te betalen. Er moet voldaan worden aan vier voorwaarden:

 • Je bent een natuurlijk persoon zoals een eenmanszaak, een maatschap of een vennootschap onder firma (Vof)
 • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,- BTW betalen in een jaar
 • Je onderneming is in Nederland gevestigd
 • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW

 

Let op! Een Stichting of Vereniging is geen natuurlijk persoon en kan dus

geen gebruik maken van de KOR!